Kipovi

MAJKA BOŽJA – 36 cm

MAJKA BOŽJA – 60 cm

SRCE ISUSOVO – 36 cm